OXFORD AQA Uluslararası GCSE

OXFORD AQA ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM SERTİFİKA PROGRAMI (GCSE)

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ

TED Mersin Koleji Özel Lisesi’nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaktadır. Oxford AQA GCSE sınavları dünyada 100'ü aşkın ülkede alınmakta olup, yüksek eğitim kuruluşları ve işverenler tarafından akademik başarının kanıtı olarak kabul edilmektedir. Dünyada pek çok okul, kendi devlet sınavları yerine uluslararası bir seçenek olduğu için, Oxford AQA GCSE müfredatını ve sınavlarını kullanmaktadır.
"GCSE" İngilizce (ikinci dil) sınavında alınan C derecesi, İngiltere'de ve İngilizceyi anadil olarak kullanan diğer ülkelerdeki üniversitelerin pek çoğunda İngilizce yeterlilik şartlarını karşılamaktadır.

Programın paydaşı İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'dir.

PROGRAMIN AMACI VE GENEL HEDEFLERİ

Oxford Üniversitesi’nin Uluslararası Sınavlar bölümü, yüksek kalite eğitimin global düzeyde herkese ulaştırılması misyonunu üstlenmiştir. Öğretim programları ve yeterlik sınavlarının amacı, nitelikli eğitime destek sağlamak, başarılı öğrenciler yetiştirmek ve uluslararası gereksinimlerine uygun ileri düzeyde sınavlar geliştirmektir. Oxford Üniversitesi destekli sınav, danışmanlık ve öğretmen eğitimi sunmak amacıyla, pek çok ülkede Oxford AQA GCSE programını uygulamaktadır.

NEDEN OXFORD AQA ULUSLARARASI GCSE PROGRAMI?

Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biridir.

Nitelikli öğretim programları ile eğitimde mükemmeliyetçiliği sağlamayı ilke edinen TED Mersin Koleji Özel Lisesi, aşağıda yer alan gerekçelerle Oxford AQA GSCE Programını öğrencilerine sunmuştur;

- Dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından belirgin bir akademik başarı olarak kabul edilmesi,

- Yurt dışındaki çoğu üniversitenin üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performanslarını da değerlendirmesi,

- Sunduğu içeriklerle yaratıcı ve eleştirel düşünme, araştırma ve sorun çözme gibi becerileri de sağlayarak öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına hazırlaması,

- İngiltere’nin en iyi eğitim uzmanlarından yararlanarak İngiltere’nin en güncel standartlarını yansıtması,

- Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere İngilizce’ yi kullanarak çalışma, iletişim kurma olanağı sağlaması ve disiplinler arası bağlantı kurma becerilerini geliştirerek öğrencilerin uzmanlaşmaları için gerekli temeli sağlaması,

- Öğrencileri A-Level, Advanced Placement gibi diploma Programlarına hazırlaması,

- Alınan sonuçların A * -G sisteminin yerini alan ve İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına dayanması sayesinde İngiltere'deki okullarla uyumlu olması,

- Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (EnhancedResults Analysis- ERA) ile uygulayıcı okullara geri bildirimlerde bulunması ve öğrencilerin desteklenmesi gereken niteliklerini ortaya çıkarması,

- Uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunması,

- Entelektüel açıdan araştırmayı ve sorgulamayı teşvik ederek bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalığı arttırması,

- Türkiye’de üniversite giriş sisteminde olabilecek olası değişikliklere karşın öğrencileri gitmek istedikleri üniversite ve bölümler için güçlendiren bir içerik sunması.

OKULUMUZDA OXFORD ULUSLARARASI GCSE

- Oxford AQA akreditasyonuna sahip TED Mersin Koleji Özel Lisesine devam eden veya yeni kayıt yaptıran 9. Sınıf öğrencilerimizden B1 seviyesinde İngilizce yeterliliği olan öğrenciler OXFORD AQA ULUSLARARASI GCSE programına dahil olurlar. GCSE İngilizce öğretim programı MEB İngilizce öğretim programı ile bütünleştirilerek okulumuzda uygulanmaktadır.
Atatürk

Ansolon