PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Psikolojik Danışmanlık Birimi okulumuzdaki öğrencilerin, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı; gelişim özellikleri dikkate alınarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, güven, bireyin ve toplumun değerliliği, bireyin özerkliği ve işbirliği gibi ilkeleri göz önünde bulundurularak çalışmalarımız planlanmaktadır. Çocuğun gelişimsel özelliklerinin, ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu sosyal, duygusal, bilişsel gibi tüm gelişim alanlarının dikkate alındığı gelişimsel rehberlik anlayışıyla çalışılmakta ve öğrencilere, ailelere yönelik destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Bu amaç ilke ve anlayış doğrultusundaki çalışmalarımız:
Grup danışmanlığı kapsamında “Değerler Eğitimi” programı uygulanmaktadır. Değerler eğitimi programı toplumun geneli tarafından kabul görmüş, evrensel olan farklılıklara saygı, paylaşma, hoşgörü, güven, başarı, işbirliği, iş bölümü, problem çözme, yardımlaşma, cesaret, adalet, sabır, sorumluluk, çevre duyarlılığı ve mutluluk gibi temel değerlerin çocuğa kazandırılmaya çalışıldığı TED yayınları ile desteklendiği bir programdır.

Planlama kapsamında bireysel etkinliklere de yer verilmektedir. Öğrenciyi tanımak, ilgi alanlarını, yeteneklerini belirlemek amacıyla gözlemler yapılarak gelişim özelliklerine uygun ölçekler uygulanmaktadır. Velilerimizle çocuklarını daha yakından tanımaları, gelişimlerini takip edebilmeleri için gözlem ve ölçek sonuçları paylaşılmaktadır. Ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimize ve velilerimize verilen destekle birlikte çalışan personelimize güvenli ulaşım, sağlıklı iletişim, çocukların gelişim özellikleri konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Aile, eğitim kurumu, yaşanılan çevre çocukların eğitiminde ve yetiştirilmesinde çok önemli ve etkilidir. Öğrencilerimizin bu süreçte mutlu ve verimli okul yaşantılarına sahip olabilmeleri velilerimizle her zaman işbirliği içinde olunması gerekmektedir. Bu işbirliğini arttırmak ve çocukların gelişimine katkı sağlayabilmek için dönem içinde bireysel görüşmelerimiz, veli toplantılarımız ve aile eğitim seminerlerimiz olmaktadır. Bu çalışmalar çocukların ebeveynleri tarafından daha yakından tanınmasına ve daha etkili iletişim kurulmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.