“ TED meşalesiyle, modern dünyanın etkin bireylerini yetiştiriyoruz.”Değerli Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrultusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, yaşadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştirmek, görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekliyoruz.

Elinizdeki katalogda öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere çok sayıda kulüp seçeneği sunulduğunu göreceksiniz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlendirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağlamak ve toplum bilincini geliştirmektir.

Yıl boyunca faaliyet gösterecek olan öğrenci kulüpleri; öğrenci- lerimizin sınıf düzeyi, yaş grubu özellikleri, geliştirilmesi gereken yönleri, kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranış özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci kulüplerinin uzmanlaşma alanı olmayıp kulüpte sunulan faaliyeti tanıma ve o alanda ilgi ve yeteneği bulunup bulunmadığını keşfetme olanağı sunduğunu hatırlatmak isteriz. Bu açıdan, öğrencilerimizin daha önce deneyimlemediği, ilgisini çekebilecek ve o alanda yeteneği olma ihtimali bulunan alanlara yönlenmelerini daha doğru buluyoruz.

Velilerimizin, öğrenci kulübü tercihi yaparken öğrencilerimizin bireysel tercihlerine de saygı göstereceklerine inanıyoruz.

Beklentimiz öğrenci ve velimizin kulüpleri birlikte değerlendirmesi ve öğrencimizin katılmak istediği üç kulübü belirleyerek yanındaki kutucuklara birer işaret koymasıdır.

“Modern dünyanın etkin bireylerini yetiştirme” misyonu ile hareket eden okulumuz her geçen sene öğrencilerimize daha güzel olanaklar sunmak üzere tüm birimleriyle yoğun bir çaba sergiliyor. Geleceğimize yön verecek olan öğrencilerimizin bizleri akademik alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da gururlandıracağına yürekten inanıyor; 2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın başarılarla dolu, mutlu bir yıl olmasını diliyoruz.

- MUN Kulübü
- Think-Design-Do Kulübü
- TMUF (TED Mersin Ulusal Forumu) Kulübü
- Maker & Robotic Kulübü
- Sosyal Sorumluluk Kulübü
- Matematik Olimpiyatları Kulübü
- Almanca Kulübü
- Edebiyattan Sinemaya Kulübü
- Şan Eğitimi Kulübü
- Bateri ve Perküsyon Kulübü
- Piyano Kulübü
- Keman Kulübü
- Yan Flüt Kulübü
- Gitar Kulübü
- Resim Kulübü
- Yüzme Kulübü
- Basketbol Kulübü
- Tenis Kulübü
- Badminton Kulübü
- Voleybol Kulübü
- Futbol Kulübü
- Modern Dans Kulübü