Okul öncesi dönem insan hayatının temelini oluşturur. Aile, okul, toplum üçgeni içinde çevre ve bilgi etkileşimi ile çocukların kişilik temellerinin atıldığı ve uzmanlara göre beyin gelişiminin %90’nının tamamlandığı bir dönemdir aynı zamanda. Bu bilinçle okulumuzda; zekanın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard GARDNER’ın “Çoklu Zeka Teoresi” nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temelinde High-Scope, Montessori, Quebec, Gymboree, Reggio Emilia , Gems, PYP , Waldorf Okulları Program Yaklaşımı, Scamper, Proje Tabanlı Eğitim ve Steam yaklaşımlarından, okulumuzun mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlarına göre uygun görülen bölümler ışığında karma bir program yaklaşımı benimsenmiştir. Karma program yaklaşımı ile; çocuklarımızın bireysel ilgi ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri Sosyal-duygusal, bilişsel, psiko-motor, dil gibi gelişimsel potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve öz-bakım becerilerini geliştirecekleri imkanılar sunar.

36-72 ay aralığındaki çocukların tamamı düşünülerek, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu ve akademisyenler ile hazırlanan program; Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu tarafından sınav ve mülakatla seçilen okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

Okul öncesi eğitim döneminde; çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, duygusal-sosyal, dil gelişimi ve öz bakım becerilerini desteklemeye ve geliştirmeye yönelik eğitim-öğretim ortamı hazırlanmıştır. Eğitimimizi; çocuklarımızın sevgi, saygı, işbirliği, yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma, sorumluluk duygularının gelişmesine; bireysel farklılıkları dikkate alarak her çocuğu kendi özellikleri ile değerlendirerek okul öncesi eğitim etkinliklerimize çoklu zekâ kuramını da dikkate alarak yaparak-yaşayarak yani çocuklarımızın aktif bir şekilde öğrenmenin içinde oldukları öğrenme metodu ile gerçekleştirmekteyiz.

Karma Eğitim Programı ile amaçlanan;
- Öncelikle öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınır.

- Öğrenme stilleri, ilgileri ve yatkınlıkları keşfedilmeye çalışılır.

- Programa öğrencilerin Aktif katılımları sağlanır.

- Duyular yoluyla her şeyden öğrenme ve kendini gerçekleştirme desteklenir.
Kısacası Anaokulumuz; Sevgi ve güven ortamında sunduğu program ile İlkokulun kazandırmayı hedeflediği tüm becerilere ve 21. Yüzyılın kazanımlarına temel oluşturur.Çocuğun eğitimi çevre ve bilginin etkileşimidir. Eğitimimiz “Aile, okul, toplum” üçgeni içinde gerçekleştirilen ve kişilik temellerinin atıldığı bir eğitimdir