1Yabancı Dil Eğitimi
Günümüzde İngilizce, globalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ticaret ve iletişim dili haline gelmiştir. Çağın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak da İngilizce öğretim programları devamlı olarak yenilenmektedir. Hızla değişen dünya; her meslekten çalışanların işlerinin gerektirdiği yeniliklere ayak uydurabilmelerini, güçlü iletişim yeteneğine, takım çalışmasına, yeniliklere, değişimlere açık olmalarını, problem çözebilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir. Modern dil eğitimi programları, öğrencilere yabancı dilleri öğretirken bu yetileri kazandıracak şekilde oluşturulmalıdır.

TED Mersin Koleji Yabancı Dil eğitim programı kapsamında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisemizde birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçiş süreçleri ve bu kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılmaktadır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisemizde uluslararası standartlarda 21. yy ile parelel, iletişim odaklı bir anlayışla birbirini tamamlayıcı yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bu amaçlarımıza uygun olarak oluşturulmuş Özel İngilizce Dersliklerimizde, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda, 3 Boyutlu Eğitim Teknolojisi Laboratuvarımızda öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinden yararlanarak blog ve online eğitim çalışmalarını da yürütmektedirler. Derslerimizin yanı sıra, uygulanan blog ve online eğitim ile, tüm kademelerde ve süreçlerde verilen yabancı dil öğreniminin kazanıma dönüştürülmesi algısının sezgisel yolla günlük hayata yaklaştırılabilmesi sağlanmaktadır.
2Eğitim Teknolojileri
Apple Eğitim Teknolojileri

Dünya Teknoloji Lideri Apple ve TED Mersin Koleji arasında imzalanan süresiz işbirliği anlaşması kapsamında TED Mersin Koleji öğrencileri eğitimlerini Apple Mac Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda ve Ipad İleri Araştırma Merkezimizde dünya standartlarında sürdürmektedir. Apple firması ile gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde TED Mersin Koleji kampüslerinde bulunan tüm derslikler kademeli olarak Apple TV teknolojisine kavuşmaktadır. Ülkemizdeki en ileri teknolojili Apple laboratuvarı olma özelliğini taşıyan ve Apple konseptine uygun olarak tasarlanan teknoloji sınıfımızda TED Mersin Koleji öğrencileri Apple Teknolojisi ile Yabancı Dil Eğitimi ve diğer tüm temel ders eğitimlerinin yani sıra Bilişim Teknolojileri, Dijital Kitap Yazımı, Uygulama Yazılımı, Görsel Sanatlar, Müzik Prodüksiyon, WEB tasarım ve Medya Tasarım gibi alanlardaki yaratıcılıklarını en ileri seviyeye taşımaktadırlar. Teknolojinin sınıfı dönüştürme gücünün olduğuna inanan TED Mersin Koleji 2016 yılında öğrencilerinin dünya çapında araştırma yapabilmesini sağlamak amacıyla Apple Ipad İleri Araştırma Merkezi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kurulan Ipad Laboratuvarımızda öğrencilerimiz ulusal kaynakların yanı sıra dünyanın önde gelen kütüphanelerine ve data merkezlerine online olarak bağlanmakta ve kapsamlı araştırmalar gerçekleştirmektedirler.

3D Eğitim

TED Mersin Koleji öğrencilerine sağladığı dünya standartlarındaki eğitimin kalitesini her geçen gün daha da arttırıyor. En son ve en etkili eğitim trendlerini yakından takip edip öğrencilerine sunan TED Mersin Koleji hayat bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, matematik ve geometri derslerini, 3D sinema teknolojisi kullanılarak hazırlanan görüntülerle öğrencilerine öğretiyor. Eğitim, eğlence ve heyecanın yer aldığı İngilizce ve Türkçe içerikli eğitim sisteminin, öğrencilerin öğrenme potansiyellerini ve performanslarını en üst seviyeye çıkarması amaçlanıyor.

Dünyanın önde gelen eğitim teknolojileri kurumlarıyla yaptığı işbirlikleri ile dikkat çeken TED Mersin Koleji, yurtdışında sayılı eğitim kurumunda kullanılan 3 boyutlu eğitimi, bu konuda dünyanın lider kurumu Designmate firmasının Türkiye distribütörü Okulda 3D ile yaptığı işbirliği neticesinde öğrencileriyle buluşturdu. Öğrenciler, bir yandan birbirinden ilginç animasyonlu görüntülerle eğlenirken bir yandan da konuları farklı bir deneyim yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Neden 3D Eğitim?

Derse olan ilginin artması

Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde 3D eğitim ile derse olan ilginin %60 seviyesinde arttığı ve 3D derslerin öğrencilerin %99 u tarafından ilgi ile tüm ders boyunca izlendiği ortaya çıkmıştır. Yeniliklere bizden önce ayak uyduran çocuklarımız için bile ilginç olan bu ders deneyimi herkesin bir anda 3D eğitim animasyonlarına odaklanmasıyla derse olan ilgi şaşırtıcı biçimde artıyor.

Heyecan ve motivasyonun artması

3D sinema teknolojisini kullanarak yapılan eğitim içerikleri sayesinde eğlenerek öğrenmenin keyfi yaşanıyor. Güneş sistemini gezegenlerin üstünüze geldiği , solunum sistemini ise oksijenlerin sizin üzerinizden geçerek akciğere girdiği farklı bir eğitim sistemde öğrencilerimizin motivasyonu en üst seviyede olmaktadır

Görsel animasyonlarla derslerin çok daha rahat anlaşılması

Manyetik alanda yükün hareketini veya kimyada sigma ve pi bağlarını 3 boyutlu olarak görmek varken neden hala 2 boyutlusunu çizip de bunu öğrencinin hayal etmesi gereksin ki? DNA’ların sınıfın ortasında kurulduğu, kemiklerin üstümüze geldiği dersler hiçbir zaman unutulmayacak.

Genel Kampüs Teknolojileri

TED Mersin Koleji'nde Dünya Standartlarında Teknoloji Yatırımları hızla devam etmektedir. “Akıllı TED, Akıllı KAMPÜS” projesi için kurumumuz Türk Telekom A.Ş, SophiaTech Bilişim ve Güvenlik Sistemleri, Sürat Elektrik ve Otomasyon Sistemleri firmaları ile gerçekleştirilen dev iş birliği anlaşması ile bilişim ve teknoloji altyapısı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında kampüslerimizde yüksek hızlı metro internet hizmeti verilerek, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin dünya’ya daha hızlı ulaşıp, araştırma yapıp tüm online işlemlerine daha rahat ve güvenli ulaşmaları sağlanmaktadır. Kampüslerimizin iç ve dış alanlarını, sınıflar ve sosyal aktivite alanlarında kablosuz internet altyapısı ile kontrollü ve güvenlikli internet kullanımı kampüsün her noktasından mevcuttur. Kampüs iç ve dış alanlarında yüksek çözünürlüklere sahip Full HD Akıllı Algılama ve Takip Kameraları ile eğitim alanlarının tamamında öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Ayrıca kampüsümüzün tüm kapalı alanlarında Adresli Yangın Algılama ve Duman Tespit sistemi ile acil durumlar önceden tespit edilmektedir. "Akıllı TED Akıllı KAMPÜS" projemiz kapsamında kampüslerimizin tüm alanlarında fiber altyapısı oluşturularak geleceğe uygun projeler geliştirmek için yüksek hızda altyapı tesis edilmiştir.
3Ulusal ve Uluslararası Projeler
4Bilim
Bireysel ihtiyaçlar ve beklentilerin farklı olmasına rağmen, her öğrencinin bilim okur yazarı olmasının amaçlandığı günümüzde, sorgulayan, eleştiren ve bilimsel süreç becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Bilim eğitiminin kesin bilgiler bütünü olmaması, öğrencilerde sorgulama, araştırma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, kararlar alabilen, problem çözen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eden, çevresinden haberdar bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktadır. Zor olarak nitelendirilen bilim eğitiminin öğrencilerdeki önyargısını yıkmak ve etkinliklerle dersleri zevkli hale getirmek, öğrencilerimizin öğrenmenin her aşamasında aktif rol almalarını sağlayarak, ihtiyaçları olan bilgiye ulaşmalarına ortam yaratmak okulumuzun Bilim eğitiminin hedeflerindendir.

TED Mersin Koleji’nde öğrencilerimizde geliştirmeyi amaçladığımız yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma ve problem çözme becerilerini verdiğimiz programlama, web tasarımı, 3D tasarım ve robot eğitimleriyle desteklemekteyiz.

Okulumuzda bilimin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan bir değer haline getirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Derslerin işleyişinde "yaparak, yaşayarak, düşünerek" öğrenme temel alınarak, çeşitli laboratuvar aktiviteleri, 3 Boyutlu eğitim desteği ve sınıf içi-dışı etkinlikler ile keşfetme, bilgiyi yapılandırma, yeni kavramlar ile durumları ilişkilendirme sağlanır, öğrencilerimiz uygulayarak, paylaşarak öğrenme sonucunda; öğrendiklerini yaşantılarına da transfer edebilirler.

Ayrıca öğrencilerimizin bireysel çalışmalarının yanı sıra grup çalışmaları da yaparak, etkileşimde bulunmalarına önem verilir.

Öğretim programında da ifade edildiği gibi , okulumuzda bilim eğitimi için laboratuvar araç, gereç ve materyalleri, çeşitli kitaplar, yazılım ve görüntü kayıtları (CD) gibi çeşitli kaynakların kullanılmasına ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmasına da önem verilmektedir.

Bu süreçte öğrencilerimizin;

Evreni sorgulamayı öğrenmeleri,
Bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmaya istekli olmaları,
Bilim ve teknolojideki ilerlemeleri/ gelişmeleri yaşadıkları toplum ve çevreye uyarlamaları,
Beklenmedik durumlarda ve karar verme aşamasında bilimsel süreç ilkeleri esas alarak problem çözme yetisi geliştirmeleri,
Amacına uygun, deney düzeneği kurmayı ve yapmayı öğrenip, bilgiye bu şekilde ulaşabilmeleri,
Doğa olaylarını anlayabilmeleri, gözlem ve çıkarım yapabilmeleri, Fen biliminde gelişen ve değişen bilgiyi teknolojinin de yardımıyla takip edebilmeleri,
Teknolojinin fendeki gelişmeler için gereksiniminin ve katkısının farkına varmaları,
Çevreye karşı olumlu bir tutum geliştirerek, daha duyarlı ve bilinçli olmaları,
Geçmişten günümüze bilim insanlarının çalışmalarını takip etmeleri, Günlük olaylar ile okulda öğrenilenler arasında ilişkileri kavrayarak projeler üretmeleri,
Alınan güvenlik önlemlerine dikkat ederek laboratuarı etkili ve amacına uygun bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir.
5First Lego League
TED Mersin Koleji’nde “Lego Education” kapsamında iki farklı robotik eğitim seviyemiz bulunmaktadır. 6-9 yaş öğrencilerimiz için geliştirilen “Jr. FLL Robotik Eğitimi” ile okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz Lego Education Robotik eğitimlerine katılarak her yıl ülke genelinde bölgeler düzeyinde düzenlenen Jr. FLL fuarlarında geliştirdikleri projeler ile okulumuzu temsil ediyorlar.

Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz ise yine Lego Education kapsamında Lego Mindstorms EV3 setleri ile aldıkları eğitimi geliştirdikleri projelere yansıtarak her yıl ülke genelinde düzenlenen FLL turnuvalarına katılarak okulumuzu temsil ediyorlar. Gerek ilkokul gerek ise ortaokul öğrencilerimizin sunum, kendini ifade etme, takım çalışması, yaratıcı problem çözme, kodlama, algoritmik düşünme, vb. alanlarda gösterdikleri gelişim FLL çalışmalarının faydasını gözler önüne sermektedir.
6Spor
Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini gözönünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz.

Spor eğitiminin temel amacı öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin spor ile iç içe yaşaması ve diledikleri zaman istedikleri spor branşını yapabilmeleri için okulumuz kampüslerinde İki Kapalı Yüzme Havuzu, İki Kapalı Spor Salonu, Kapalı Tenis Kortu, Kapalı Voleybol Sahası, Dans-Bale Stüdyosu ve Futbol Sahası olmak üzere bölgemizin en büyük ve en kapsamlı sportif tesisleri bulunmaktadır.

Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını anaokulu çağından itibaren kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz. TED Mersin Koleji öğrencileri yetenekleri geliştirdikleri spor alanlarında profesyonel sporculuğa ilk adımı TED Mersin Spor Kulübü sporcusu olarak atmaktadır.

Programlar:

-Yüzme
-Basketbol
-Tenis
-Futbol
-Voleybol
-Atletizm
-Badminton
-Cimnastik
7Sanat
Okulumuzda verilen sanat eğitiminde öğrencilerimizin sanatın dalları ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencinin;

-Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini farkederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, geçmişten günümüze miras kalan ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, anlamasını ve haz almasını, bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasını sağlayan bireysel ve toplumsal amaçlar,

-Algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler ünetme becerisi kazanmalarını hedefleyen algısal amaçlar,

- Sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek değerler olduğunu benimsemesini, doğada olan ve insan eliyle üretilen herşeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını sağlayan estetik amaçlar,

-Her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme becerisi kazanmasını, farklı tekniklerin anlatım zenginliği sağladığını keşfetmesini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme becerisi kazanmasını sağlayan teknik amaçlar, Görsel Sanatlar dersinin dört ana amacını oluşturur.

Sanat eğitimi kapsamında öğrencilerimiz, tüm öğretim etkinliklerine etkin olarak katılmakta, öğretmenlerimiz bu süreçte öğrenciyi yönlendiren, yardımcı olan rehber konumunda dersi işlemektedir. Öğretmenlerimiz yapılan etkinlikler sırasında öğrenciyi izler, yapıcı eleştiriler getirerek öğrencilerimizin becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kazanımlar

Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma
Kendini ifade etme
Eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme
Sanat aracılığıyla iletişim kurma
Problem çözme
Araştırma
Karar verme
Bilgi teknolojilerini kullanma
Girişimcilik
Sorumluluk alma
Başladığı işi bitirme
Görsel okuma
Kişisel ve sosyaldeğerlere önem verme
Estetik bilinç kazanma
Estetik algının geliştirilmesi
Estetik yaşam kültürü edinme
Çevre ve doğa bilinci kazanma
Milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma

Projeler

Öğrencilerimiz derslerde okul binaları ve çevresinde görsel zenginlik sağlayacak resim, seramik, heykel ve tasarım uygulamaları yapmaktadırlar. Büyük boyutlu tuval çalışmaları, seramik rölyef ve heykeller, üç boyutlu farklı malzemelerle tasarımlar yaratarak okul binalarımızı donatan öğrencilerimiz, okul bahçesindeki duvarları resim çalışmaları ile süsleyecekler ve bahçemizdeki beton malzemeleri renklendirireceklerdir. Görsel Sanat çalışmaları Öğrenci Kulüplerimizin çatısı altında "tuval resmi, seramik, tasarım, heykel, el-sanatları, baskı resim" başlıkları altında yürütülmektedir.

Okulumuz, yıl boyunca yurt içi ve dışında yapılan yarışmalara öğrencilerimizin katılımı için her türlü desteği sağlamaktadır.
8TED Kanada Öğrenci Değişim Programı