TED Mersin Koleji Öğrencileri "Dünya Vatandaşı" Olma Yolunda...

“Dünya Vatandaşı” olma yolunda öğrenciye kazandırılan bilgi, birikim ve donanım günümüzde nitelikli eğitimin en önemli göstergelerinin başında gelmektedir. Eğitim kurumlarının kendi müfredatının yanı sıra saygın uluslararası işbirlikleri ile öğrencilerini 21. yüzyıla hazırlamasının, ülkemizin geleceğine doğrudan etkisi vardır. Bilgiyi kullanma, dil, sözel beceriler, sorun çözme, ekip çalışması ve sorgulama gibi temel becerileri geliştiren uluslararası programların desteğiyle, dünya çapında birçok akademik kurum ve iş dünyası tarafından kabul gören “dünyadaş” bireyler yetişmektedir. Tüm kariyer ve gelecek planları yeniden tanımlanırken, meslek seçiminde sadece bilginin değil, bireylerin yetenek ve donanımlarının öne çıktığı bir dünyanın hızını yakalamaya çalışıyoruz. TED Mersin Koleji’nde uygulanan uluslararası program işbirlikleri, öğrencilerin kendilerini keşfetmesine öncelik verirken, aynı zamanda onların hedeflerine rehberlik ediyor ve “dünyadaş” bireyler yetiştirme yolunda eğitimde yarattığı farkla hayata hazırlıyor.