The Duke of Edinburgh’s Uluslararası Ödül Programı

PROGRAM HAKKINDA

The Duke of Edinburgh’s Uluslararası Ödül Programı 1956 yılında, İngiltere’ de pilot bir proje olarak başladı. O zamandan beri 140 ülkeye yayılarak 8 milyonu aşkın gence ulaştı. The Duke of Edinburgh’s International Award’ın kurucusu Alman eğitimci Kurt Hahn ve Prens Philip HRH Edinburgh Dükü’dür. Edinburgh Dükü’nün katılımcılara tavsiyesi şudur; ‘’Toplumsal yaşamda kendinizi gösterin’’ ve ‘’Yeni ufuklara açılabilmek, daha fazlasını yapabilmek ve daha güçlü olabilmek için kendinizle mücadele edin’’.

The Duke of Edinburgh’s International Award, 14 - 24 yaş aralığındaki tüm gençlerin katılabileceği 140’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren dünyada öncü bir gençlik gelişim programıdır. Ödül Programına katılım tamamen gönüllülük esasındadır; program yarışa ve rekabete dayalı değildir. Cinsiyet, kültür, dil, din, ırk, politik eğilim, zihinsel veya fiziksel engele bakılmaksızın tüm gençlere açıktır.
Katılım Şartları Nelerdir?

Ödül Programı’na katılmak için tek şart 14 – 24 yaş aralığında olmaktır. Programın adı o ülkede ne olursa olsun, programın çerçevesi aynıdır. Katılımcının hedefleyebileceği üç çeşit ödül kategorisi aşağıda belirtilmiştir;

Bronz Ödül: 14 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 6 ay olarak belirlenmiştir.

Gümüş Ödül: 15 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 12 ay olarak belirlenmiştir.
Altın Ödül: 16 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 18 ay olarak belirlenmiştir.
Programın Kapsamı Nedir?
Her ödül, katılımcının limitlerini zorlayarak yapabileceğinin en iyisine ulaşmasını sağlamaktadır.
Program dört bölümden oluşmaktadır;
TOPLUM HİZMETİ: Katılımcılardan bu bölümde, gönüllü toplumsal hizmette bulunmaları istenir. Örnek olarak, okulun ilkyardım ekibine katılmak, okuma yazma projeleri kapsamında yer almak, ihtiyacı olan birine derslerinde yardımcı olmak gösterilebilir.
BECERİ GELİŞTİRME: Katılımcılardan bu bölümde, kendi seçecekleri kültürel veya mesleki bir beceriyi geliştirmeleri istenir. Örnek olarak, herhangi bir enstrüman çalmak, resim, heykel, seramik yapmak, tarımla uğraşmak, fotoğrafçılık yapmak gösterilebilir.
FİZİKSEL GELİŞİM: Katılımcılardan bu bölümde, kendi seçecekleri bir sportif aktiviteyi seçtikleri ödül kategorisine göre belirli bir süre düzenli olarak sürdürmeleri beklenir. Örnek olarak, takım sporları, su sporları, dans türleri, raket sporları, uzak doğu sporları gösterilebilir.
MACERA VE KEŞİF: Katılımcılardan bu bölümde, doğal ortamda belirli bir süre yaşamaları ve doğayı tanımaları istenir. Bu bölümün amacı; Katılımcılara, girişimde bulunma, ekip çalışması yapma, zorluklarla mücadele, kendine güvenme, liderlik yetilerini geliştirme, başkalarının ihtiyaç ve güçlerini fark etme, karar verme ve sonuçlarına katlanma, bir görevi planlama ve yerine getirme, kişisel performansını yansıtma, doğayı tanıma ve koruma yetilerini kazandırmaktır. Bronz için 2 gün, Gümüş için 3 gün, Altın için 4 günlük doğal ortamda kamp organizasyonu ve kamp öncesi eğitim organize edilir. Kamp tarihleri katılımcılara duyurulur.
Uluslararası Gençlik Ödülü bir yarış değildir. Çünkü tamamen katılımcının kişisel çabası ile ilgidir. Örneğin bir ödül katılımcısı yüzme öğrenmeyi seçebilir, öbür taraftan başka bir katılımcı stilini geliştirmeyi ve çok iyi bir yüzücü olmayı hedefleyebilir.

Başarıların Kaydedilmesi

Katılımcının her bölümde yaptığı her aktivite için kendisine Ödül Lideri tarafından Faaliyet Takip Formu verilir. Yapılan her aktivite öğretmen tarafından bu forma kaydedilir. Program bitiminde her bölüm başarıyla tamamlanmış ise tüm iyi uygulamalar ve başarılar Kayıt Defterine (Record Book) kaydedilir.

Ödül Sertifikaları

Katılımcılara, kategorileri başarı ile tamamlamaları durumunda, Uluslararası Ödül Birliği tarafından onaylanmış Başarı Sertifikası, tüm başarılarının kaydedildiği ve gelişiminin izlenebildiği Kayıt Defteri (Record Book) ve seçtiği kategoriye göre rozet verilir.

Program Süresince Katılımcıya Kim Yardımcı Olacak?

Bu program boyunca Ulus Ofis’in Ödül Programı üzerine eğitim verdiği yetişkin gönüllüler (Ödül Koordinatörleri, Ödül Liderleri ve Supervisorlar) katılımcıya yardım edecek ve destek olacaktır.

Program Okul Hayatını Engeller mi?

Program, katılımcıların kendilerine uygun boş zamanlarında yapabilecekleri bir program olması sebebiyle engel teşkil etmeyecektir. Sınav zamanlarında ertelenebilir ve kalındığı yerden devam edilebilir.

ÖDÜL PROGRAMIN 7 SONUÇ ÖLÇÜTÜ – GENÇLERE KATKISI:

1. Yaratıcı ve eleştirel düşünce,
2. Yeni ufuklar ve farklı bakış açıları,
3. Sağlıklı yaşam tarzları ve beden sağlığı,
4. İş hayatı becerileri öğrenme,
5. Özyönetim, kendini tanıma ve duygusal gelişim,
6. Toplumsal sorumluluklarının farkında olma ve gönüllülük ruhu,
7. Yeni insanlarla tanışma ve ilişkileri güçlendirme,
Ayrıca; motivasyon, kendine güven, girişkenlik, zamanını planlayabilme yeteneği de gençlere katkıları arasındadır.