TED Mersin Koleji Özel Lisesinde öğrenciler üniversite hazırlık programına 9. Sınıftan itibaren başlamaktadırlar. Öğrencilerimiz danışmanlar eşliğinde hedef belirleme sürecinden geçtikten sonra yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitim müfredatı ile hazırlık sürecine dahil olmaktadırlar. İlerleyen süreçte öğrencilerimiz amaçlarına göre özenle oluşturulan sınıflarda eğitimlerine devam ederler. TYT-AYT sınavlarına hazırlık kapsamında öğrencilerimiz 9.,10. ve 11. Sınıflarda görmüş oldukları konulardan oluşan yıl içine yayılmış periyodik deneme sınavlarına girmektedirler. Bu sınavlar sayesinde öğrencilerimiz test tekniğini geliştirirken aynı zamanda kazanımları eş zamanlı olarak okulumuz ve genel merkezimiz tarafından gözlemlenmektedir.

11. Sınıftan itibaren dersler müfredatı kapsayacak şekilde üniversite sınavlarına yönelik hazırlanmaktadır. Branşında uzman eğitimcilerden oluşan TED Mersin Koleji öğretmen kadrosu yapılan sınavların istatistiklerini inceleyerek ürettikleri çözümler ile öğrencilerimizin başarılarını en üst seviyeye taşımaktadırlar. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi ve eğitim koçları tarafından detaylı bir şekilde incelenen analizler sonucunda öğrencilerimize haftalık çalışma programları uygulanıyor; gerçekleştirilen TYT-AYT Hafta Sonu Kursları ile başarı üst seviyeye taşınıyor.

Sınavlara hazırlık kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz ve Eğitim Koçları tarafından uygulanan ortak çalışmalar ile sınav öncesi büyük önem taşıyan motivasyon ve sınav kaygısı konularında öğrencilerimize ve velilerimize seminer çalışmaları sürekli olarak uygulanıyor.

TED Mersin Koleji öğrencileri akademik eğitimlerine paralel olarak gerçekleştirilen yurtdışı eğitim organizasyonlarıyla Türk Eğitim Derneği’nin yapmış olduğu uluslararası eğitim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki belirlenen üniversitelere sınavsız geçiş hakkına sahiptirler. Bu ayrıcalıkların temelini Türk Eğitim Derneği’nin hazırlamış olduğu benzersiz yabancı dil eğitim müfredatı oluşturmaktadır. (Talim Terbiye Kurulu’ndan onaylı tek yabancı dil programı)