Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, hemşire ve okul doktorumuzun görev yaptığı Revirimiz bulunmaktadır.

Öğrenci rahatsızlandığında ilk müdahale okulumuz revirinde yapılmakta, anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci, öğretmen ve hemşire kontrolünde en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaştırılmaktadır.

Öğrencinin durumu veliye mutlaka haberdar edilir. Veliye ulaşılamadığı durumlarda Okul, tıbbi gerekleri yerine getirir. Öğrencilerimizin ilaç kullanmaları gerektiği durumlarda, öğrenci ya da veli, okula geldiğinde ilacını hemşireye teslim eder. Veli tarafından ilaç ambalajına, öğrencinin adı-soyadı, sınıfı ve şubesi, ilacın verileceği saat ve dozu mutlaka yazılır.

Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) öğretmenine ve okul hemşiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan genel aşı uygulamalarından önce, Velilere okul yönetimi tarafından duyuru gönderilir, velinin onayı alınır. Aşı uygulamasını isteyen velilerin çocuklarına aşı yapılır.