Karma eğitim modelinin Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımı ve Uygulamaları ile öğrencilerimiz seçilen bir konuyu derinlemesine araştırır, sorular sorar ve sordukları sorulara cevap arar. Okulumuzda yıl boyunca temalarla paralel giden proje çalışmaları ve uygulamalar yapılmaktadır. Proje çalışmaları ve uygulamalar ile çocuklarımızın içsel motivasyonu gelişir, güçlü olduğu yönleri fark etmeleri sağlanır. Kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür, bunlar için gerekli becerileri kullanır, alışkanlığa dönüştürür.

Uluslararası Projeler

1- Eco-School: Bölgemizin tek yeşil bayrak (green flag) ödüllü okul öncesi eğitim kurumu olan TED Mersin Koleji Uluslararası Projeler kapsamında "Yaşam İçin Yeşil Bir Dünya" sloganıyla okul öncesi kademesinde Eco-School Projesine dahil olarak geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı yeşil bir dünyaya taşıyor. Eko Okullar Projesi 53 ülkede programlanmış bir proje olup okulumuz öğrencilerini uluslararası platformda Dünya doğal kaynaklarını koruma bilincine sahip olmalarını sağlıyor. Vizyon ve misyonunun temellerinde uluslararası insan yetiştirme hedefi olan TED Mersin Koleji bu projeyle gerek dünya gerek ise ülkemiz ile ilgili çevre konularında öğrencilerini söz sahibi kılıyor.

2- eTwinning Avrupa Birliği Projesi: Öğrencilerimiz Avrupa Birliği Projeleri kapsamında her yıl eTwinning Avrupa Okullar Topluluğuna dahil olmaktadırlar. Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim gören kendi yaşıtlarıyla gerçekleştirdikleri projeler ile öğrencilerimiz hem İngilizce'nin uluslararası konuşulan bir ortak dil olduğunu kavrayabilmekte hem de dünyada diğer ülkelerin varlığını ve her ülkede farklı bir dil konuşulduğunu anlayabilmektedirler. Yıl boyu süren projeler farklı temalar ile ilerlemektedir. Her tema kapsamında öğrencilerimiz sürdürdükleri etkinliklerden çekilen videolar ve belgeleri projeye katılan ülkelerin okullarıyla paylaşmaktadırlar. Bu paylaşımlar sayesinde öğrencilerimiz diğer ülkelerden arkadaşlarının günlük yaşam deneyimlerini izleyerek öğrenmektedirler.

Ulusal Projelerimiz

1- Beslenme Dostu Okul: Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen Beslenme Dostu Okul Projesi ile öğrencilerimizin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Sınıf İçi Uygulamalar

1- Göster - Anlat Etkinliği: Göster anlat etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimize kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilmiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir.

2- Veli Katılım Etkinlikleri: Okul öncesi dönemde şüphesiz ki anne babaların okul sürecine aktif katılımı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Ailelerin eğitim sürecinde yer almaları ve okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini pek çok açıdan destekler. Bu nedenle velilerimizi, kendi belirledikleri alanlarla (Örneğin: Kendi mesleği ilgili tanıtım, herhangi bir enstrüman ile ilgili bilgi, bir dans adımlamasını öğretmek gibi) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri için okula davet ederiz. Böylece veli, çocuğu ve diğer öğrencilerle okulda bir etkinliği paylaşmış olur ve güzel anılarla okuldan ayrılır. Şuana kadar katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz.

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Nedir? “Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen bir programdır.

Değerler Eğitimi Programının Amacı Nedir?

Öğrencilere hedeflenen değerleri verirken, var olan eğitim materyallerini uyarlar ve kullanır.

Programın yöntemi telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Değerler eğitiminin yürütüldüğü okullarda öğrenciler sıklıkla değerlere ilişkin uygulamalar için fırsatlar bulurlar. Söz konusu değerleri öğrencilerin içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.

Program; ev, toplum ve okul temellidir. Bu nedenle değerler eğitimi programı planlanırken aile katılımına önem verilmelidir.

Program; öğrencilerin unutulmaya yüz tutan değerleri keşfetmelerini, içselleştirmelerini sağlayarak toplumda ve okullardaki ahlaki ve akademik sorunlara uzun vadede çözümler sağlamayı hedefler.

Okulumuzda Değerler Eğitimi
Okulumuzda Değerler Eğitimi çalışmalarına bu yıl “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” ile devam ediyoruz. “Kıvrık Nerede? Değerler Eğitimi Seti” Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Standardizasyon çalışmaları kapsamında Türk Eğitim Derneği Uzmanları, TED Alanya, TED Ankara, TED Mersin, TED Bursa ve TED Eskişehir öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından okul öncesi çocuklar için hazırlanmıştır. Bu set ile çocukların, değerlerin yaşandığı bir dünyanın içine girmeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir sınıf ortamı yaratılması hedeflenmektedir.

“Kıvrık Nerede?”, çocukların hayal güçlerini çalıştıran, eğlenceli ve düşündürücü bir settir. Setin kitapları, yapılandırılmış bir program dahilinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. Zaman zaman kitaplar evlere gönderilerek aile katılımı etkinliklerinin de sizlerle birlikte sürdürülmesi düşünülmüştür; böylece çocuklarımızın yeni öğrenmelerinin pekiştirilmeleri planlanmakta ve değerlerin hayatlarındaki yerlerini farketmeleri hedeflenmektedir.