Günümüzde İngilizce, globalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ticaret ve iletişim dili haline gelmiştir. Çağın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak da İngilizce öğretim programları devamlı olarak yenilenmektedir. Hızla değişen dünya; her meslekten çalışanların işlerinin gerektirdiği yeniliklere ayak uydurabilmelerini, güçlü iletişim yeteneğine, takım çalışmasına, yeniliklere, değişimlere açık olmalarını, problem çözebilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir. Modern dil eğitimi programları, öğrencilere yabancı dilleri öğretirken bu yetileri kazandıracak şekilde oluşturulmalıdır.

Yabancı Dil Eğitim Programlarımızın ve Uluslararası Eğitim Programlarımızın Tanıtım Videosu İçin Lütfen Tıklayınız

TED Mersin Koleji Yabancı Dil eğitim programı kapsamında İlkokul, ortaokul ve lisemizde birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçiş süreçleri ve bu kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılmaktadır. İlkokul,ortaokul ve lisemizde uluslararası standartlarda 21. yy ile parelel, iletişim odaklı bir anlayışla birbirini tamamlayıcı yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bu amaçlarımıza uygun olarak oluşturulmuş Özel İngilizce Dersliklerimizde, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda, 3 Boyutlu Eğitim Teknolojisi Laboratuvarımızda öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinden yararlanarak blog ve online eğitim çalışmalarını da yürütmektedirler. Derslerimizin yanı sıra, uygulanan blog ve online eğitim ile, tüm kademelerde ve süreçlerde verilen yabancı dil öğreniminin kazanıma dönüştürülmesi algısının sezgisel yolla günlük hayata yaklaştırılabilmesi sağlanmaktadır.

TED Mersin Koleji Özel İlkokulu 1-4'üncü Sınıflar İngilizce Öğretiminin Genel Amaçları:

Öğrencilerimizin;

İngilizceyi severek öğrenmeleri,
Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmaları,
Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları,
Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri,
Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları,
Ulusal ve uluslararası projelere katılarak kendilerini dünya standartlarında geliştirme olanağı yakalamaları

Bu amaçla okulumuzda uygulanmakta olan Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers, Flyers) sınavlarında öğrencilerimiz üstün başarı göstermektedirler.

Programlar

İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenciden beklenen ilgiyi sağlamak için kullanılır. Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin, görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri yaşamına geçirebilmesine destekleyici olmasına özen gösterilir.

1. Sınıf

Öğrenciler İngilizceyi haftada 10 saat olarak, öğrenci odaklı aktivitelerle; hikayeleri, tekerlemeleri, dinleyerek, tekrarlayarak, resimleyerek, boyayarak, yapıştırarak ve canlandırarak öğrenirler. Derste aktif oldukları için öğrenme zevkini kazanırlar. Sınıflardaki teknik donanım ve mültimedya desteği derslerin daha ilginç islenmesinde yardımcı olur.

2. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak, kısa hikayelerden oluşan , hayal gücünü ve yaratıcılığı ortaya çıkaran materyaller desteği ile sürdürülür.Öğrenciler sınıf içi desteği ile görerek anlar ve yaparak öğrenirler. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda mültimedya destekli olarak sürdürülmektedir.

3. Sınıf

Öğrenciler, İngilizce çalışmalarını haftada 10 saat olarak sürdürürler. Bu düzey 1. ve 2. sınıflar ile 4. ve 5. sınıflar arasında geçişi sağlar. Programın düzeyi ve içeriği,okula önceden başlamış olan öğrenciler ile yeni katılan öğrencileri kaynaştıracak şekilde programlanmaktadır. Dil, öğrencilere yabancı uyruklu ve anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından eğlenceli bir şekilde öğretilir. Programımızda, bu yaş grubunun ilgisini çekecek, oldukça ilginç konular ve farklı sınıf içi çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin, yıl sonunda, temel dil yapılarını, basit dil kalıplarını ve sözcükleri dinlemeleri, anlamaları, konuşmaları, okumaları ve yazmaları hedeflenir. Öğrenilenler öğrencilerin becerilerini zevkle geliştirebilecekleri etkinliklerle de pekiştirilir. Bu etkinliklerin içeriğini, şarkılar, melodiler, karaoke, canlandırmalar , oyunlar, hikayeler, projeler, portfolyo çalışmaları, ikili çalışmalar, gurup çalışmaları ve kişisel değerlendirme çalışmaları oluşturur. Derslerimiz teknik donanımlı sınıflarda multi-medya destekli olarak sürdürülmektedir.

4. Sınıf

İngilizce dersleri haftada 10 saat olarak, öğrencilerin dördüncü sınıfa kadar öğrenmiş oldukları tekrarlanarak hatırlatılırken yeni dil yapıları ve sözcükler de öğrencilerin uygulamalarını sağlayacak etkinliklerle renklendirilir. Proje sunma, canlandırma, araştırma yapma ve şarkılar dili pekiştirme aktivitelerini destekleyen etkinliklerdir. Dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerin Avrupa Birliği standartlarında CEF-A1 düzeyine ulaşmaları hedeflenmektedir.