Yabancı dil eğitiminde çocuklara İngilizceyi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmak amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda etkinliklerde çocukların en iyi ve en kalıcı şekilde yaparak ve yaşayarak öğrendikleri göz önünde bulundurularak harekete dayalı aktiviteler (Total Physical Response/TPR), eğlenirken ve oynarken İngilizce öğrenebilecekleri uygulamalar yer almaktadır. Basit konuşma kalıplarının yanı sıra renk, şekil, sayı ve zıt kavramları, günlük yaşantılarında karşılaştıkları varlıkların adları ve özelliklerini eğlenerek ve oynayarak öğretmelerine destek verilir. Çocukları İngilizce etkinliğine hazırlamak amacıyla her gün rutin olarak Greetings (Karşılama), Days of the Week (Haftanın günü), Weather (Hava Durumu), 100 Days Count (100.gün sayımı), vb. uygulamalar yapılır.

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı k12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzün değişen koşullarına paralel olarak “TED k12 İngilizce Müfredatı” iki yılda bir yenilenmektedir.

Anaokulunda, İngilizce eğitimimiz; çocukların o yaştaki ihtiyaçları ve özellikleri dikkate alınarak İngilizce etkinlikleri (Storytime, Music and Movement, Funtime, Read and Rhyme, Show and Tell, Arts and Crafts, Creative English) sayesinde yaparak-yaşayarak, doğal ve farklı ortamlarda yabancı dili kullanabilme fırsatı bulmaktadır.4 ve 5 yaş grubunda Türk Eğitim Derneği okullarındaki öğretmenlerin yer aldığı çalışma grubu tarafından hazırlanan “TEDdy’s Ready” kitapları kullanılmaktadır. Öğrenci kitabı ve çalışma kitabını içeren set interaktif cd, animasyon cd ve şarkı cd ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca kitap setlerimiz mini hikaye kitaplarını da içerir.Anaokulu öğrencilerimizin 5 ve 6 yaş seviyelerinde İngilizce dersine uyum süreçleri Main Course, Skills ve sınıf öğretmenleri iş birliği ile tamamlanır. Öğrencilerimizin öncelikli olarak İngilizce sınıf ortamında kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri dikkate alınmış ve akademik çalışmalara aşamalı şekilde geçiş yapılır. Bu anlamda İngilizce öğretmenleri ile öğrencilerimizin bağ kurmalarına dikkat edilir.

Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından yürütülen İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarına hazırlayan ilkokul ile lise arasında nitelikli bir köprü görevi görür.

Amaçlarımız
 • Dinleme, konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmak
 • Kendilerini güvende hissedecekleri özgür, güvenli bir eğitim ortamı yaratmak,
 • Farklı kültürlere karşı ilk farkındalıklarını oluşturmak
 • Derslerde gerekli teknolojik araç ve gereçler kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
 • Yaratıcılıklarını beslemek ve el becerilerini geliştirmek
 • Hayal güçlerini beslemek ve geliştirmek
 • Yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ortamlar hazırlamak
Hedeflerimiz
 • İngilizceyi sevmeleri ve dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri
 • Günlük dile karşı aşinalık kazanmaları
 • Sınıf diline karşı aşinalık kazanmaları
 • İlkokula hazır bulunurluklarını sağlamak
 • Özgüven oluşturmak
 • Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde dinleme ve konuşma becerilerinde en temel seviyedeki kazanımları edinmelerini sağlamak
 • Farklı bir kültürle tanışma ve farklı bir kültürü tanıma kültürünü öğrencilerimize kazandırmak
Öğretim Uygulamalarımız
Online Eğitim Platformları: Yaş gruplarına uyumlu olarak geliştirilmiş bu program çocuklara her ünite bazında oluşturulmuş dinleme etkinlikleri, eğitsel eğlenceli oyunlar, şarkılar ve videolarla öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amaçlı oluşturulmuş online bir programdır.

Storytelling: Skills dersi için her yıl içeriği değiştirilen ve öğrencilerimizin seviyelerine uygun hikâyelerle öğrencilerimizin dinleme, anlama ve konuşma becerileri hayal güçlerine, yaratıcılıklarına ve kendilerini ifade etmelerine yönelik etkinlikler içeren bir anlayışı benimsemektedir.

Funny Friday: Öğrencilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak, eğlenerek öğrenme amacı güden, farklı öğrenme ortamlarıyla öğrencilerimizi buluşturduğumuz bir etkinliktir.