Advanced Placement (AP) Programı

TED Mersin Koleji Lisesi’nde Advanced Placement (AP) Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

AP dünya çapında 116 ülkede yer alan 1000'den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan dünya çapında akademik bir programdır. AP sınavları, öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri dışında 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya dersten muaf olmasını sağlamaktadır.
AP Programının Avantajları Nelerdir?

- 60'dan fazla ülkede üniversiteye yerleşim kabulünde öncelik sağlamaktadır.
- Öğrencinin ilgi duyduğu ve geleceğini planladığı alanda geniş ve derinlemesine eğitim almasını sağlanmaktadır.
- AP dersleri eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekte ve ders çalışma alışkanlığı kazandırmaktadır.
- AP, ABD dışındaki 60’dan fazla ülkede 600’den fazla üniversitede kabul görmekte ve tanınırlılığı sürekli artmaktadır.
- ABD’deki dört yıllık yüksekokulların ve üniversitelerin yüzde 90’dan fazlası AP sınavlarından alınan yüksek notlara kredi vermekte, alınan AP derslerinden öğrencileri üniversitede muaf tutmaktadır.
- Tüm Kanada üniversiteleri başarılı AP puanları için kredi vermekte ve öğrencileri lisede aldıkları AP derslerinden üniversitede muaf tutmaktadır.
- İngiltere’deki kurumların çoğu üniversiteye kabulde AP sonuçlarını dikkate almaktadır.
- AP dersleri Avusturya, Almanya, Hollanda, Norveç ve İsviçre’de ülke çapında tanınmaktadır.
- Türkiye’de Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi AP Sınavlarından alınan puanları tanımaktadır.
- 11. Sınıf seviyesinde tamamlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına benzerliği nedeniyle, 12. Sınıfta YGS-LYS hazırlık sürecinde olan öğrencilere engel olmaktadır. Bu sebeple öğrenciler Türkiye’de üniversite sınavlarına güven içinde hazırlanırken, aynı zamanda dünya üniversitelerinin kapılarını aralarlar.
- AP Sınavlarında kredi alabilecek kadar yüksek puan alamayan öğrenciler için ise, AP programına katılmış olmak yine de bir avantajdır.
- AP programında öğretmenler, öğrencileri sınav odaklı eğitim yaklaşımından ziyade, daha üst düzey analiz ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye teşvik ederler. AP dersleri öğrencilere konuları derinlemesine araştırma becerisi kazandırarak, eğitim yaşamı ve kariyerlerinde farklı öğrenme stratejileri geliştirme fırsatı vermektedir.
- Pek çok araştırma, lisede aldıkları AP dersleri sayesinde bu derslerin üniversitedeki karşılığı olan dersler için kredi kazanan veya bu derslerden üniversitede muaf olan öğrencilerin alanlardaki diğer derslerde de başarılı olduklarını göstermiştir.
AP’ yi tanıyan üniversitelerin konuyla ilgili politikalarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
http://www.collegeboard.org/ap/creditpolicy

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ AP’Yİ NEDEN KABUL EDİYOR ve GÜVENİYOR?

Bir öğrencinin AP sınavındaki başarısı yükseköğretim çalışmalarında başarılı olmak için gereken kavramların ve becerilerin öğrenildiğini göstermektedir. Öğrencinin bu sınava Kaliforniya’da, Kamerun’da, Kanada’da, Çin’de, Kolombiya’da veya Türkiye’de girmiş olması fark etmez; çünkü sınav, AP eleştirel düşünme becerilerinin ve belli bir disiplin bilgisinin dünya çapında standartlarda ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamaktadır.

• AP derslerinin ve sınavlarının geliştirilmesi, puanlanması ve incelenmesi aşamalarının her birinde üniversite öğretim görevlileri yer almaktadır.

Her öğrenci 11. sınıfa geldiğinde AP dersi alabiliyor mu?

TED Mersin Koleji olarak her öğrencimizin AP derslerinden faydalanmasını istiyoruz, ancak İngilizce ve alan bilgisi ortalamanın üzerinde olan öğrenciler AP derslerini alabiliyorlar. Örneğin, Calculus A almak isteyen öğrencinin 10. sınıf matematik ve İngilizce not ortalamasının 85 üzerinde olması gerekmektedir.

AP ve IB Programlarının Farklılıkları Nelerdir?

AP bağımsız bazı derslerden meydana gelmiştir (AP Amerikan Tarihi, AP Calculus AB gibi).
IB programı, 6 ders alanı, bir bitirme tezi, ve yaratıcılık, etkinlik, hizmet zorunluluklarını içeren iki yıllık bir programdır.
AP, üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen tüm öğrencilere açıktır. IB ise, üniversite düzeyinde bir dersi başarmayı hedefleyen ve ayrıca yaratıcılık, etkinlik, hizmetle ilgili çalışmalar yapmaya hazır olan tüm öğrencilere açıktır.
AP, sadece bir veya iki akademik disiplinde ilerleyip uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin yolunu açar.
Altı ayrı derste, yani İngilizce, Dünya Dili (İngilizce dışında), Fen, Matematik, Bireyler ve Toplumlar ve Sanat/Seçmeli dersler alanlarında kapsamlı ve üst düzey bir eğitim almak üzere motivasyonu olan ve üniversite düzeyindeki bu derslerde başarılı olmaya azimli tüm öğrencilere açıktır.
Her öğrenci AP sınavına girebilir; belirli bazı dersler öğretilir; fakat dersi almak AP sınavına girmenin ön şartı değildir.
Sadece IB derslerine kaydolmuş olan öğrenciler IB sınavlarına girebilirler ve IB kredisi alabilirler.
AP dersleri üniversiteye giriş seviyesi hazırlık derslerine benzer biçimde, belirli bir disiplini derinlemesine inceleyerek hızlı ilerleyen derslerdir.
Derinlemesine araştırma, soruşturma ve analizlerin yapılabilmesi için IB dersleri iki yıllık sürede yapılır.

TED MERSİN KOLEJİ LİSESİNDE AP DERSLERİ VE SINAVLARI

TED Mersin Koleji Lisesi’nde öğrencilerimizin tercihlerine göre verilecek AP dersleri şunlardır;
English Literature and Composition
Physics 1-2
Calculus
Chemistry
Studio Art
Öğrenciler, okulda açılmayan AP derslerinin sınavlarına da girebilmektedirler.
AP dersleri sınavları 11. sınıfın sonunda her yıl Mayıs ayında College Board tarafından uygulanmaktadır.
Atatürk

Ansolon