11

22 Eylül 2019

Görsel Sanatlar

Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, […]
22 Eylül 2019

Satranç

TED Mersin Koleji öğrencileri anaokulundan itibaren satranç öğrenmeye başlıyor. Keşfetme ve öğrenme hızının çok yüksek […]
22 Eylül 2019

Drama

Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup […]
22 Eylül 2019

Müzik

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz […]
22 Eylül 2019

Beden Eğitimi

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini gözönünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve […]
22 Eylül 2019

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dersimizdeki eğitim öğretim programımız, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Dersimizin […]
22 Eylül 2019

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri derslerinde öncelikli hedefimiz yeni nesillerin, hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi […]
22 Eylül 2019

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersi, İlkokulun dördüncü yılında öğrencilerimizin öğrenme ortamlarını genişletmelerinde temel oluşturan Hayat Bilgisi Dersi’nin […]
22 Eylül 2019

Fen ve Teknoloji

Bireysel ihtiyaçlar ve beklentilerin farklı olmasına rağmen, her öğrencinin fen ve teknoloji okur yazarı olmasının […]
22 Eylül 2019

Hayat Bilgisi

Hayat bilgisi dersi çocuğun öğrenme ortamının okula taşınarak genişlemesi, planlı ve sistemli bir şekilde doğru-eksiksiz […]
22 Eylül 2019

Türkçe

Anadilini doğru ve etkili kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda, öğrencilerimize dilimizi sevdirmek, anlama ve anlatma […]
22 Eylül 2019

Matematik

Bilgi çağının günlük yaşamımıza getirdiği yenilikler, matematik öğretiminde de bir değişime gereksinim yaratmıştır. Matematikte kavram […]

Ansolon