Okulumuz mezunlarını ve üyelerini farklı platformlarda buluşturan ve kaynaştıran bir sivil toplum örgütüdür. Sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve entellektüel alanlarda okulumuz mezunlarına katma değer yaratıcı etkinliklere imza atar. Bu etkinliklerle, ulusal ve uluslararası ortamlarda mezunlarını buluşturur. Mezunlarının kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini TED Mersin Koleji’nin gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler düzenler. Sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.

TED Mersin Koleji Mezunları Derneği, köklü geçmişi ve sarsılmaz değerleri ile geçmişten geleceğe mezunlarını birliktelik çatısı altında toplar, kucaklar ve kolej ruhunu yaşatır.