Günümüzde İngilizce, globalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ticaret ve iletişim dili haline gelmiştir. Çağın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak da İngilizce öğretim programları devamlı olarak yenilenmektedir. Hızla değişen dünya; her meslekten çalışanların işlerinin gerektirdiği yeniliklere ayak uydurabilmelerini, güçlü iletişim yeteneğine, takım çalışmasına, yeniliklere, değişimlere açık olmalarını, problem çözebilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir. Modern dil eğitimi programları, öğrencilere yabancı dilleri öğretirken bu yetileri kazandıracak şekilde oluşturulmalıdır.

TED Mersin Koleji Ortaokulunda birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında, ortaokula ve ortaokuldan liseye geçiş süreçleri ve bu kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılmaktadır. İngilizce programımız, kur uygulamasıyla her seviyeden öğrenciyi destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Ortaokul öğrencilerimizin yabancı dil eğitiminde hedeflenen kazanımları günlük yaşama aktarabilmeleri, temel hedeflerimizden birini oluşturmaktadır. Farklı bir dil yoluyla öğrencilerimizin kültürel alt yapılarının geliştirilmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz dünya insanı olma yolunda JMUN(Junior Model Unitend Nations), Big Read by Oxford, The Math League gibi uluslararası projelere katılarak öğrendiklerine eleştirel yaklaşabilme, analitik düşünebilme, araştırma yapabilme, birey-takım olarak çalışabilme ve yazılı-sözlü iletişim kurabilme alanlarında kendilerini dünya standartlarında geliştirme olanağı yakalarlar. TED Mersin Koleji Ortaokulunda ve Lisesinde uluslararası standartlarda 21.yy ile parelel, iletişim odaklı bir anlayışla birbirini tamamlayıcı yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bu amaçlarımıza uygun olarak oluşturulmuş dil öğretim katındaki yabancı dil dersliklerimizde, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda ve 3 Boyutlu Eğitim Teknolojileri Sınıfımızda öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinden yararlanarak blog ve online eğitim çalışmalarını da yürütmektedirler. Derslerimizin yanı sıra, uygulanan online eğitim ile, tüm kademelerde ve süreçlerde verilen yabancı dil öğreniminin kazanıma dönüştürülmesi algısının sezgisel yolla günlük hayata yaklaştırılabilmesi sağlanmaktadır.

TED Mersin Koleji öğrencileri, İngilizceyi anlama ve dili kullanma düzeylerini, ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri aracılığı ile geliştirmeye devam etmektedirler. Bu amaçla dilbilgisi derslerini belli konu başlıkları ve alıştırmalar altında işlerler. Lisede okuyacakları orijinal edebi metinlere hazırlık çerçevesinde, öğretmenleri eşliğinde, yazılı ve sözlü sunumlarla, okuma, analiz etme ve orijinal metinleri kavrama becerilerini geliştirirler. Tüm yıl boyunca yapılan planlamaların ve uygulamaların etkisinin ve seviyesinin yabancı bir gözle görülebilmesi adına, öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Cambridge Young Learners, KET ve PET sınavları ile 5. Sınıftan başlayarak Cambridge Secondary Course programını almaya başlarlar. Bu sınavlar öğretmenlerimizin öngördüğü tarihte okulumuzda “British Council” tarafından uygulanmaktadır. Buna ek olarak, Ortaokul öğrencilerimiz Kanada Devleti ve Türk Eğitim Derneği arasında imzalanan eğitim birliği anlaşması çerçevesinde her eğitim-öğretim yılının bir ayını "Kanada Akademik Ay Programı" kapsamında Kanada'da sürdürebilmektedirler. Öğrencilerimiz lise seviyesine geldiklerinde ise bir yıllık Uluslararası öğrenci değişim programına katılmaya hak kazanırlar ve katıldıkları takdirde hem TED hem de Kanada Devleti diploması ile Lise eğitim hayatlarını tamamlarlar. Öğrencilerimiz bu sayede dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul aşamasında avantajlı bir konuma gelirler. Lise öğrencilerimiz için Kanada’nın seçkin bölgesi olan Nova Scotia bölgesi okullarında bir yıl uluslararası değişim programı ve mezuniyet sonrası burs alarak eğitimlerine yurtdışında devam edebilme olanakları okulumuzda uygulanan “PLEP ve SLEP” sınavları ile sağlanmaktadır. Bu sınavlar sonucunda öğrencilerimiz Avrupa dil pasaportu standartlarına uygun sertifikalar almaktadırlar. Yine öğrencilerimizin öğrendikleri dili yerinde kullanabilmeleri ve tatillerini daha anlamlı hale getirebilmeleri için İngiltere’nin ve Amerika’nın en iyi okullarında organize edilen yaz kampı programımızla öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaktayız.