Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize koro, ritm çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz.

Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, nefesli çalgılar orkestrası, yaylı çalgılar grubu ve dans çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımızı her öğretim yılında geleneksel olarak yapılan sanat günlerimizde sergileme imkanı bulmaktayız.