Okulumuzda, öğrencilerimizin, hızla değişen ve gelişen dünyamızda etkin bir yere sahip olabilmeleri için her türlü olanağın sağlanması amaçlanmaktadır. Matematik derslerinde, öğrencilerin ilgi ve meraklarını artırarak öğrenciyi kendi öğrenmesinden sorumlu tutan, matematik ile ilgili bilgi ve becerilerini yaşayarak, araştırıp bularak, sorgulayarak, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyan öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Okulumuzda, matematik öğretiminde kavramaya, problem çözmeye (öğrencilerimizin problem çözümlerinde kendi stratejilerini geliştirmesi, kendi düşüncelerini kullanarak çözümü araştırması ve bunları sunması), eleştirel ve yaratıcı düşünmeye (keşfetmeye, tahmin etmeye, zihinden işlem yapmaya), tartışmaya, araştırma yapmaya ve teknoloji kullanmaya ağırlık verilmekte, bütün öğrencilerimize bireysel özelliklerine ve altyapılarına göre matematik çalışma ve öğrenme desteği verilmektedir.

Bireysel öğrenmenin yanında, öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar üretebildiği bir öğrenme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru - cevap, problem çözme, tartışma, drama, oyun, sunuş yolu, araştırma, grup çalışması gibi yöntemlerle gerektiğinde elektronik sınıflarda işlenmektedir.