Üniversiteye (YKS) hazırlık çalışmalarımız ve ÜDEP

TED Mersin Koleji Özel Lisesi’nde üniversiteye hazırlık çalışmaları, akademik süreçler içerisinde son derece önemli bir yer tutmaktadır.
Klasik (hafta içi) akademik destek ve takviye çalışmalarımızın yani sıra; ÜDEP (Üniversite Destek Programı) adını verdiğimiz program ile de 11 ve 12. sınıflarda okuyan ve ÜDEP’e katılmak isteyen öğrencilerimize klasik program dışında cumartesi günlerini de kapsayan zamanlamayla; özel bir içerik çerçevesinde; konunun uzmanı deneyimli öğretmenlerimiz tarafından haftalık 10 saat ve 38 haftalık süreç sonunda toplam 380 saat üniversiteye hazırlık çalışması gerçekleştirmekteyiz.

Bu programda iki önemli hedef esas alınmaktadır:

1) Öğrencilerimizi, başka hiçbir desteğe, takviyeye, özel çalışmaya gerek bırakmadan kendi kampüsümüzde güvenli, denetlenebilir, TED kültürüyle bağdaşan yüksek kaliteli kurslarımızla geliştirmek,

2) 11 ve 12. sınıfın tamamını ardışık iki akademik parkur olarak gerçekleştirmek ve toplam 760 saatlik yeterli, dopdolu ve verimli bir üniversite hazırlık süreci organize etmek…

Bu çalışmalar, öğrencilerimizin geleceğine yansıyan çok değerli bir birikim ve ürün doğurur. Standardımızı yansıtan bir örnek olarak; 2019 YKS yerleştirme resmi sonuçlarına göre bir öğrencimiz Türkiye 6’ncısı, bir öğrencimiz Türkiye 247’ncisi olmuş; 2019 YKS’ye katılmış 29 öğrencinin 18’i ilk 25 binde yer almış ve bu 29 öğrencimizin 24’ü (%83’ü) devlet üniversitelerinin en prestijli bölümlerine ya da burslu olarak yine en saygın özel üniversitelere yerleştirilmiştir.

Bugüne dek mezunlarımızın sınava girdikleri ilk yılda üniversiteye yerleştirilme oranları %80’in üzerinde gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizin yerleştikleri üniversite ve bölümlerin de ülkemizin en saygın devlet ya da özel üniversiteleri olduğu, mezunlarımızla ilgili arşivimizden öğrenilebilmektedir.