I.ÜNİTE: DİL VE KÜLTÜR

İletişim Aracı Olarak Dil
Doğan Aksan - Dilin Doğuşu ve Diller Neden Değişir
Türkçenin Gücü
Bedrettin Cömert - Dil-Kültür İlişkisi
Refik Halit Karay - Eskici
Bedri Rahmi Eyuboğlu – Türküler Dolusu
Atasözleri- Deyimler
Ruşen Eşref Ünaydın – Dil Kongresi

KAZANIMLAR:

Dilin oluşumu ile ilgili görüşler araştırılır, iletişim aracı olarsak dilin özellikleri kavranır.
Dilin işleyişindeki benzerlikler ve farklılıklar belirlenir, gelişme ve yayılmasındaki etkenler kavranır.
Türkçe söz dağarcığı zenginleştirilir.
Deyim ve atasözlerimiz raştırılıp örneklenerek bu zenginlik pekiştirilir.
Bir kültür unsuru olarak dilin önemi, kültür aktarımındaki işlevi kavranır.

Atatürk’ün Türk diline verdiği önem kavranır. II. ÜNİTE: TÜRKÇENİN EVRENİ

Atatürk Haftası Çalışmaları ( Atatürk konulu panolar hazırlama )
Atatürk, Edebiyat Üzerine
Atatürk’ün Edebiyatla ilgili Görüşleri
Atatürk, Nutuk
Türkçenin Yapısal Özellikleri
Türkçenin Sözcük Yapısı
Türkçenin Yayılması - Nezihe Meriç - Öğretmen
Türklerin Kullandığı Alfabeler - Bilal N.Şimşir - Türk Yazı Devrimi

Doğru ve Güzel Türkçe Anlayışı KAZANIMLAR:

Türkçe diğer dillerle karşılaştırılarak Türkçenin belli başlı yapısal özellikleri kavranır.Türkçenin söz varlığı açısından zengin bir dil olduğu saptanır.
Türkçenin sözcük yapısını ve kullanımını sağlayan ekler, sözcük yapısı pekiştirilir.
Türkçenin Dünya üzerinde yayıldığı alanlar belirtilir.
Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler ve Türk alfabesinin özellikleri kavranır.
Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma kazandırılır.
Türkçenin yanlış kullanımına karşı duyarlı olunur .
Metnin oluşumu ve gelişimi kavranır.

III. ÜNİTE: DİL VE EDEBİYAT

Dil ve Edebiyat İlişkisi
A. Hamdi Tanpınar, Beş Şehir
Sait Faik Abasıyanık, Hişşşt Hişşşt
Hilmi Yavuz, Aynalar ve Zaman
Memduh Şevket Esendal, Hayat Ne Tatlı
Ömer Seyfettin, Kaşağı
Öykü Dili
Öykü İskeleti (Öyküde Olay Akışı, Öykülerde Odak ve Yan Figürler Öyküde Zaman ve Uzam)
Türk Edebiyatı Dönemleri
Talat Tekin - Orhun Yazıtları
Mani, Türkü, Ninni, Ağıt
KAZANIMLAR:
Dil ve Edebiyat ilişkisi fark ettirilir.
Okuma alışkanlığı kazanılır.
Metin oluşumu ve gelişimi fark edilir, okunan metin anlaşılır ve çözümlenir,kurmaca gerçekliği kavranır.
Eleştirel okuma yönteminin ipuçları sezdirilir.
Öykülerde olay örgüsü çıkarılır
Öykü kişilerinin özellikleri saptanır
Öyküde zamanın ve uzamın varlığı sezdirilir.
Yazarın dünya görüşü, yapıttaki izleri araştırılır.
Türk edebiyatında dönemlerin oluşmasındaki etkenler kavranır.
Türk edebiyatının dönemleri içinde geleneksel olan bulunur.
Metin içerisinde geleneksel ögeler bulunur.
Belli başlı sözlü ve yazılı ürünlerimiz tanınır.

IV. ÜNİTE: EDEBİYAT VE GÜZEL SANATLAR

Buket Uzuner, Gelibolu
Garip Şiiri, Melih Cevdet Anday,Yaz Sonu Şiirler
Yahya Kemal - Sessiz Gemi
Erhan Ersöz - Koleksiyonculara Sorular
Geleneksel Oyun - Muhsin Ertuğrul, Kemal Arıburnu

KAZANIMLAR:
Şiir dili ile nesir dili arasındaki fark belirlenir.
Günümüzde, edebiyatın yeri ve işlevi açıklanır.
Edebi eserlerdeki üslup farkı belirlenir.
Okunan şiirden hareketle toplumsal olayların edebiyata etkisi belirlenir.
Şiirlerdeki çağrışımlar bulunur, bu çağrışımlardan hareket ederek kendi yorumu yazabilme yetisi geliştirilir.
Güzel sanat dallarının neler olduğu konusunda araştırmalar yapılır.
Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri belirlenir, aralarındaki ilişki kavranır.
Güzel sanatların günlük yaşamdaki yeri kavranır
Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Seyirlik Oyunlarıyla ilgili araştırma yapılır ve bu konudaki eserler tanınır.