TED Mersin Koleji olarak yabancı dille eğitim yapan ilk özel Türk okulunun Mersin meşalesi olmanın bilinci ve sorumluluğuyla öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup, yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

TED Mersin Koleji Özel Lisesi Yabancı Dil eğitim programı birbirini tamamlayıcı bir algı ile hazırlanarak kur uygulamasıyla her seviyeden öğrenciyi destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Farklı bir dil yoluyla öğrencilerimizin kültürel alt yapılarının geliştirilmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz dünya insanı olma yolunda ulusal ve uluslararası projelere katılarak öğrendiklerine eleştirel yaklaşabilme, analitik düşünebilme, araştırma yapabilme, birey-takım olarak çalışabilme ve yazılı-sözlü iletişim kurabilme alanlarında kendilerini dünya standartlarında geliştirme olanağı yakalarlar. Bu amaçlarımıza uygun olarak oluşturulmuş teknoloji merkezli yabancı dil dersliklerimizde, Apple Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı ve 3 Boyutlu Eğitim Teknolojisi Laboratuvarımızda öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinden yararlanarak blog ve online eğitim çalışmalarını da yürütmektedirler. Derslerimizin yanı sıra, uygulanan blog ve online eğitim ile, tüm kademelerde ve süreçlerde verilen yabancı dil öğreniminin kazanıma dönüştürülmesi algısının sezgisel yolla günlük hayata yaklaştırılabilmesi sağlanmaktadır.

Tüm yıl boyunca yapılan planlamaların ve uygulamaların etkisinin ve seviyesinin yabancı bir gözle görülebilmesi adına CAMBRIDGE sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçları ile belgelendirilmektedir. Buna ek olarak, lise öğrencilerimiz için Kanada’nın seçkin bölgesi olan Nova Scotia bölgesi okullarında bir yıl uluslararası değişim programı ve mezuniyet sonrası burs alarak eğitimlerine yurtdışında devam edebilme olanakları okulumuzda uygulanan “PLEP ve SLEP” sınavları ile sağlanmaktadır. Bu sınavlar sonucunda öğrencilerimiz Avrupa dil pasaportu standartlarına uygun sertifikalar almaktadırlar. Yine öğrencilerimizin öğrendikleri dili yerinde kullanabilmeleri ve tatillerini daha anlamlı hale getirebilmeleri için İngiltere’nin ve Amerika’nın en iyi okullarında organize edilen yaz kampı programımızla öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaktayız.

Lise Kısmımızda verilen İngilizce eğitiminin hedeflerini Uzun Vadeli, Kısa Vadeli ve Departman Hedefleri adı altında üç ana başlıkta toplayabiliriz. İngilizce Zümresi olarak TED Mersin Koleji Özel Lisesinden mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki özellikleri taşıyor olmalarını hedeflemekteyiz.

Kısa Vadeli Hedeflerimiz:

İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrenciler yetiştirmek.
Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.
Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek.


Uzun Vadeli Hedeflerimiz:

Dil sınıfı öğrencilerini YDS'ye hazırlamak.
Tüm öğrencileri üniversitede Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlamak.
Kütüphaneyi etkili kullandırmak.
Eleştirel düşünmeyi sağlamak.
Eğitim süreci içerisinde zamanı etkili kullanmayı öğrenmiş olan bireyler yetiştirmek.
Problem çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.


Departman Hedeflerimiz:

Edebi eser ve dil bilgisinin yanı sıra otantik malzeme kullanarak öğrenme çevresini ve ders materyalini realistik düzeyde sunarak öğrencilere suni olmayan bir ortam hazırlamak. Okulu bilingual (2 dilin kullanıldığı) hale getirmek ve bilingual (iki dile hakim) bireyler yetiştirmek. Bilgi kaynağına ulaşmayı bilen bireyler yetiştirmek Aldığı eğitim gereği çeşitliliğe (diversity) açık, tolerans sahibi dünya bireyleri yetiştirmek Ders dışı etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak.

Değerlendirme:
Bu hedeflerin yakalanması için çeşitli ölçütlerden bahsedebiliriz. YDS, Hazırlık Atlama ve Uluslararası sınavlar kendi başlarına birer ölçüt olduğu gibi dönem ödevleri, projeler, ders içinde yapılan sunumlar da öğrenme düzeyini belirleyen diğer ölçütlerdir. En önemli ve objektif ölçüt ise rubriklerdir.