Fizik, evrenin temel prensipleri ile ilgilenen, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklamaya çalışan nicel bir bilimdir. Fizik bilimi, madde ve enerjinin ölçülebilir özellikleri arasındaki temel bağıntılarla, fiziksel dünyadaki bütün olayları açıklamaya çalışırken; gözlem yapma, ölçüm yapma, olaylar arasında ilişki kurma ve bu ilişkileri deneylerle kanıtlama gibi aşamalardan oluşan bilimsel yöntemden yararlanır.

Fizik zümresi olarak hedefimiz öncelikle öğrencilerimizin etraflarında oluşan fiziksel olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak, bu olayları gözlemleyip içlerinde çözümleme dürtüsü uyandırmaktır. Daha sonraki aşmada ise öğrencilerimize gözlemledikleri olayları bilimsel yöntemler kullanarak çözümleyebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Kazanımlar

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitim- öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir :

9. Sınıf :
Öğrenciler, maddenin ortak ve ayırt edici özelliklerini kavrarlar, kütle , ağırlık, özkütle ve ısı, sıcaklık ilişkilerini öğrenirler. Işığın davranışı hakkında genel bilgi sahibi olurlar.

10. Sınıf :
Öğrenciler, temel mekanik kavramlarını öğrenirler; kuvvet, denge, kütle, ivme ve enerji ilişkilerini kavrayıp çevrelerindeki fiziksel olayları yorumlaya bilme yeteneği kazanırlar.

11. Sınıf :
Öğrenciler, Yerin çekim alanı ve gezegenlerin hareketlerini öğrenirler. Periyodik hareketler ve momentum hakkında bilgi edinirler.Ayrıca elektriklenme, elektrostatik, elektrik alan ve elektrik potansiyel hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar. Doğru akım devre elemanlarını tanırlar. Doğru akım devrelerini çözümleyebilme yeteneği kazanırlar.

12. Sınıf :
Öğrenciler, manyetizma ve elektromanyetik indüksiyonu kavrarlar. Dalga hareketi ve ışık teorileri hakkında geniş bilgi edinirler. Modern fizik ve atom teorileri hakkında genel bilgi sahibi olurlar.