Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde, bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği "oyunsu" süreçlerle anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Sürekli gelişen ve değişen bir toplum içerisinde yer alıyoruz. Değişime ayak uydurabilecek veya değişimi kendisi yaratabilecek donanımlı bireyler yetiştirmek öncelikle biz eğitimcilerin görevidir. 21.yüzyılda bireyi ya da toplumu farklı kılan ise yaratıcılık ve hayal gücüdür ve yaratıcılık bilgi, deneyim ve görgünün toplamıdır. Doğaçlama, oyun, dramatizasyon, pandomim, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, devinim, resimleme, öyküleme, şiir, fotoğraf gibi etkinliklerle işlediğimiz drama-diskiyon derslerimizde amacımız, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade eden, karşısına çıkan problemlere farklı çözüm yolları üretebilen, bu problemlerle başa çıkabilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Kazanımlar

1.Sınıflar (Drama)
Grup kurarak, kurallı oyun oynar,
Kendini, arkadaşlarını, öğretmenlerini ve okulunu tanır, uyum gösterir,
Dikkat ve algı geliştirici çalışmalar yapar,
Sosyal beceriler geliştirir,
Sağlıklı iletişim kurar,
Bedenini dengeli kullanır,
Farkındalık kazanır,
İmgelem gücünü kullanır,
Özgüvenini geliştirir,
Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,

2.Sınıflar (Drama)
İmgelem gücünü kullanır,
Bağımsız düşünebilme becerisi kazanır,
Dil becerisi kazanır
İşbirliği yapabilme becerisi kazanır,
Arkadaşlık ilişkilerini geliştirir,
Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar

3.Sınıflar (Drama)
İmgelem gücünü kullanır,
Bağımsız düşünebilme becerisi kazanır,
Dil becerisi kazanır,
İşbirliği yapabilme becerisi kazanır,
Özgürlüklerini ve sınırlılıklarını tanır,
Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar

4.Sınıflar (Diksiyon)
Andımızı kurallarına uygun okur,
Diksiyon ile ilgili temel kavramları bilir,
Diyafram nefesini tanımlar ve doğru nefes alma çalışmaları yapar,
Konuşmayı tanımlar ve konuşma kurallarını bilir,
Konuşma kurallarına uygun konuşur,
Harflerin doğru söylenişlerini öğrenir ve uygulamalar yapar,
Planlı ve plansız konuşmaların kurallarını bilir ve örnek uygulamalar yapar,
Vurgu ve tonlamanın farkını bilir ve konuşmalarında doğru olarak kullanır.