Sayın Velilerimiz,

Bildiğiniz üzere 11. sınıf üniversiteye hazırlık için en önemli yıllardan biridir. Daha önceki yıllarda planlı çalışma alışkanlığı kazanamamış öğrenciler 11. sınıf müfredatı karşısında bocalamakta, bazen de geçmiş yıllardaki eksiklerinden dolayı üniversiteye yönelik hedeflerine ulaşmakta zorlanabilmektedirler. Öğrencilerin çalışma isteklerini etkileyen önemli faktörlerden biri de belirledikleri ya da belirleyemedikleri hedeflerdir.

Herkes için bilinen, kabul edilen bir gerçektir ki; kişinin bir hedefi varsa ve bu hedefe ulaşmak onun için önemliyse gerekenleri yapmak konusunda istekli, zorluklarla yüzleşmek ve üstesinden gelmek konusunda ise motivasyonu yüksek olur. Bununla beraber kişi kendine bir hedef belirleyemediyse ya da ortaya koyulan hedef kişinin kendi hedefi değil ise o zaman bu konuda göstereceği çaba ve motivasyonu düşük olacak, böylece hedef ulaşılmaz gibi gözükecek ya da ulaşılamamış olarak kalacaktır.

Üniversite sınavına doğru ilerleyen zamanın hızla aktığı bu günlerde öğrencilerimizin üniversite, bölüm, meslek seçimi konusunda yol almış olmaları çalışmalarını düzenleme ve hedefe yönelik çalışmaları ortaya koyma konusunda onlara büyük destek sağlayacaktır. Bu anlamdaki hedef belirleme sürecinde okul olarak, idareci olarak, öğretmen olarak, rehberlik uzmanı olarak gerek bireysel gerek grup çalışmalarıyla sistematik olarak öğrencilerimize destek sağlamakta, meslekler, üniversiteler ve öğrencilerimizin kendi özellikleri, ilgi, yetenek ve yönelimleri arasında bağ kurmaya ve bu konularda farkındalıklarını arttırmaya çalışmaktayız. Bu sürecin önemli parçalarından biri de tabii ki siz sayın velilerimizin öğrencilerimize verdiği destek ve yaptığınız yönlendirmelerdir. Bu bağlamda karne dönemini de değerlendirerek size bazı öneri ve hatırlatmalarda bulunmak isteriz.

Çocuğunuza kendi istekleri ve yetenekleri doğrultusunda seçim yapma hakkını verin. Meslek seçimi konusunda yol gösterebilir, fikrinizi söyleyebilirsiniz ama son kararı çocuğunuzun almasına izin verin.

Bazı durumlarda yetişkinler kendi gerçekleştiremedikleri ideallerini çocuklarının gerçekleştirmesini isterler. “Ben olamadım, o olsun" anlayışı ile genç zorlanır, kendisini baskı altında hisseder. Çocuğunuzun istek ve ideallerinin sizinkinden farklı olabileceğini unutmayın.

Güzel sanatlar alanına giren meslekler gibi bazı meslekler özel yetenek gerektirir. Çocuğunuzun yeteneklerine ve isteklerine uygun olmayan bir mesleği seçmesi onu mutsuz ve başarısız yapar.

Çocuğunuzu kendinden daha başarılı olanlarla kıyaslamak onu üzer. Unutmayın insanlar yetenekleri yönünden eşit değildir. Nasıl boyları, kiloları, saç ve göz renkleri aynı değilse başarıları da aynı olmayabilir. Çocuğunuzun durumunu başkaları ile değil, daha önceki kendi durumu ile kıyaslamak daha yapıcı bir yaklaşım olacaktır. Ailede eşler arasındaki çatışmalar veya ergenlik çağındaki gençle yapılan tartışmalar gencin başarısını azaltacağından bu konuda titiz davranmak aile ortamınız daha keyifli kılacaktır.

Ders çalışma konusunda yapılacak aşırı baskılar çocuğunuzun ders çalışma ve başarma isteğini düşürecektir. En iyi yaklaşım çocuğunuzun çalışmasını kolaylaştıracak yaklaşımlardır.

Lise derslerinin yükünün yanında, üniversite sınavına da hazırlanması çocuğunuzun yükünü arttırmaktadır. Çocuğunuzun rahatlayabilmesi için ders dışı faaliyetlere zaman ayırmasına müsaade ediniz.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ