Sayın Velilerimiz,

10. Sınıf, öğrencilerin ileride seçmeyi düşündükleri mesleğe giden yolda ilk aşama olan alan ya da program seçiminin uygulandığı önemli bir düzeydir. Öğrencinin bu düzeyde seçmiş olduğu derslerde ya da programlarda ortaya koyduğu performans, seçiminin ne kadar sağlıklı olup olmadığını görebilmesine imkan sağlamaktadır. Veli, öğrenci, okul işbirliği ile bu performans değerlendirilmeli, olası fikir değişiklikleri titizlikle incelenmelidir. Bu değerlendirmede, öğrencinin kendine şu soruları sorması uygun olacaktır.

Seçtiğim alan ya da program benim ilgi, istek ve becerilerime uygun mu?
Seçtiğim alan ya da programın gerekliliklerini yerine getirme konusunda gerekli çabayı gösteriyor muyum? Bu konuda daha fazla neler yapabilirim?
Meslek seçimi konusunda gerekli bilgi birikimine sahip miyim?
Meslek seçimi konusunda uygun desteği okul içinde hangi birimden ve ne şekilde alabilirim?

Doğru soruları sorabilmek bizleri doğru cevaplara götürecektir. Öğrencilerimizin yukarıdaki soruları kendilerine sorarak, bu sorulara gerçekçi cevaplar vermeleri ileride yaşanacak bazı kararsızlıklar ve sağlıksız karar verme süreçlerinin önüne geçecektir. Bizler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü uzmanları olarak öğrencilerimize, gerek meslek seçimi, gerek akademik başarıyı arttırma yolları konusunda gerekli desteği vermeye her zaman hazırız. Yeter ki öğrencilerimiz ihtiyaçları doğrultusunda etkili çözümler bulma isteğini içselleştirebilsinler.

Yukarıda sorulan sorulara olumsuz cevap verilmesi durumunda bile, öğrencilerimizin önlerinde bu olumsuzlukları giderebilmek için yeterince zaman bulunmaktadır. Eğitim – öğretim yılının birinci dönemi sonunda oluşan akademik başarı durumu, çok önemli mesajlar taşır. Neyi ne kadar yapabildiğimizi, geliştirmeye açık hangi alanlarımızın olduğunu somut bir şekilde gözler önüne koyar.

Önemli olan bu mesajı doğru okuyup, “eğitim – öğretim yılının ikinci döneminde elimden gelenin en iyisini yapacağım, bu konuda gerekli ve uygun desteği alacağım” diyebilmek ve doğru motivasyonu ortaya koymaktır.

Bu değerlendirmeler sonucunda akademik başarısını yükseltmesi gerektiğini düşünen bir öğrencinin yapması gerekenlerle ilgili formül son derece basittir. Bunlar; Dersi çok iyi dinleme; Öğretmenin anlatımını öğrenmenin ilk adımı ve bir fırsat olarak değerlendirme
Not tutma; Sınıfta anlatılan tüm bilgileri somut bilgi deposu olan, ve tekrar için sık sık kullanacağı deftere aktarma
Günlük, haftalık ve aylık tekrar; Kısa süreli tekrarlarla konu ve bilgileri taze tutma
Eksik konuları tamamlama; Bilmediği konuların üzerine giderek tam öğrenme

Bir öğrencinin yukarıda anlatılanları uygulayarak akademik başarısını yükseltme konusunda başarısız olma ihtimali yoktur. Önemli olan son derece basit olan bu ilkeleri öğrencinin içselleştirmesi ve hayatına geçirmesidir.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ