Almanca

Birden fazla yabancı dil bilmek gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçla TED Mersin Koleji olarak öğrencilerimize Alman dili ve kültürünü tanıtmayı ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İkinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi gören öğrencilerimizin, Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) kapsamında belirlenen A2 seviyesinde bir bilgiye ulaşmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır.

5. sınıfta başlayan ve 8.sınıfta tamamlanan derslerimizde A2 seviyesine ulaşan bir öğrenci seyahatlerinde akıcı olarak kendini ifade edebilir; yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilir; hayallerini, görüşlerini ve olasılıkları tarif edebilir ve bu dilde iletişim kurabilir. Bu amaçla uygulanan oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırılır. Tüm bunların yanı sıra afiş, skeç ve proje çalışmalarıyla kazanımlar tüm seviyelerde pekiştirilir.

Okulumuzda yapılan konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgeleyebilirler.
Atatürk

Ansolon