Bilişim Teknolojileri

Derslerimizde öğrencilerimize lise yaşantılarında bilgisayar okuryazarlığının ötesinde kendi ilgi alanlarına yönelik olan bilgisayar kullanma becerilerini kazandırmak ve kazandıkları becerileri günlük hayatlarına aktarmaları amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede lise öğrencilerimiz için seçmeli olarak 10.sınıflar düzeyinde "Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım", 11.sınıflar düzeyinde "Visual Basic ile Programlama" ve 12.sınıflar düzeyinde "Web Tasarımı" dersleri verilmektedir.

Lise kısmında toplam 30 adet öğrenci bilgisayarının yer aldığı iki adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır.

Derslerimiz bilgisayar laboratuvarında, projeksiyon yardımı ile gösterip anlatma yöntemi ile yapılmakta olup, eğitim dönemi boyunca her öğrencinin kendisi için tanımlanan bilgisayarı kullanması ve öğrenilen konular ile ilgili yeterli uygulama yapabilmesi sağlanmaktadır.

Okulumuz 2014 yılında metro ethernet alt yapısına geçmiş olup öğrencilerimizin internet erişimi ve çalışma ortamında kullandıkları tüm bilgisayarlar okul network ağında çalışmaktadır.

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım

Bilgisayar destekli grafik tasarım derslerimizde amacımız öğrencilerimizin temel grafik tasarım bilgisine sahip olmaları ve bilgisayar destekli grafik tasarım kapsamında bulunan Macromedia freehand, Adobe photoshop ve Macromedia Flash programlarını etkili biçimde kullanmalarıdır.

Son teknoloji ürünlerle donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında işlediğimiz derslerimiz gösterip yaptırma, soru cevap, bireysel çalışma ve proje bazlı çalışmalarla işlenmekte, bu sayede öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri olabildiğince çok pratiğe dökerek pekiştirmelerine olanak sağlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon