Birden fazla yabancı dil bilmek gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Dört Dil Becerisinin baz alındığı Almanca ders programı, öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Öğrencilerin, ders içi yapılan aktivitelerin dışında, okul içi ve uluslararası çalışmalarda aktif olmaları, dili etkin kullanmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi Dil Gelişim Dosyası'nda belirlenen ölçütler kapsamında ele alınmış ve öğrencilerin ulusal programda B1 - UB programında B1+ seviyesinde olmaları hedeflenmiştir.

9. sınıfta başlayan ve 12. sınıfta tamamlanan derslerimizde öğrencilerimizin; konuşmalarda iş, okul, boş zaman etkinlikleri gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilmeleri, aşina oldukları konularda ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilmeleri, olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir olmaları beklenmektedir.

Okulumuzda yapılan konuşma becerisini pekiştirmeye yönelik dersler sonunda öğrencilerimiz, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT 1- A1 ve FIT 2- A2 sınavlarına girmeye hak kazanır ve dil seviyelerini sertifika ile belgelendirmektedirler.