29

22 Eylül 2019

Felsefe

 Felsefe dersimizin amacı felsefe konularının ve öneminin yanı sıra, insanın siyasi, ahlaki, estetik ve dinsel […]
22 Eylül 2019

Beden Eğitimi

Amaçlar Öğrencilerimizin beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve […]
22 Eylül 2019

Görsel Sanatlar

Amaçlarımız Amacımız her öğrenciyi sanatçı yapmak değildir; ancak her öğrencinin var olan yaratıcılığını geliştirmek için […]
22 Eylül 2019

Müzik

Amaçlar Öğrencinin ;     Türk ve dünya müziği konusunda eleştirel düşünme becerisini geliştirme,     Genel […]
22 Eylül 2019

Bilişim Teknolojileri

 Derslerimizde öğrencilerimize lise yaşantılarında bilgisayar okuryazarlığının ötesinde kendi ilgi alanlarına yönelik olan bilgisayar kullanma becerilerini […]
22 Eylül 2019

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Amaçlar Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerimizde temel amacımız öğrencilerimize dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde […]
22 Eylül 2019

Coğrafya

 Amaçlar Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum […]
22 Eylül 2019

Tarih

AmaçlarLise Kısmımızdaki tarih derslerimizde amacımız, Ulu Önder Atatürk’ün de işaret ettiği gibi ancak “Geçmişini bilen […]
22 Eylül 2019

Biyoloji

AmaçlarBiyoloji derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin;     Bilim toplumunu oluşturacak bireyler olarak karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla […]
22 Eylül 2019

Kimya

Amaçlar Kimya yaşamımızın merkezidir. Her şey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri […]
22 Eylül 2019

Fizik

 Fizik, evrenin temel prensipleri ile ilgilenen, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklamaya […]
22 Eylül 2019

Matematik

Amaçlar Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi […]
22 Eylül 2019

Türk Dili ve Edebiyatı

I.ÜNİTE: DİL VE KÜLTÜR İletişim Aracı Olarak DilDoğan Aksan  – Dilin Doğuşu ve Diller Neden […]

Ansolon